Om oss

Vi skall minska föroreningar, avfall och användning av naturresurser.

Vi skall tillämpa och efterleva gällande miljölagstiftning

Miljöarbetet skall vara känt av våra anställda

Alla medarbetare skall arbeta i enlighet med vårt miljöledningssystem

Vi skall sträva efter en ständig förbättring av vårt miljöarbete