Om oss

Kvalitet och miljö

  • Vi skall minska föroreningar, avfall och användning av naturresurser.
  • Vi skall tillämpa och efterleva gällande miljölagstiftning. Miljöarbetet skall vara känt av våra anställda.
  • Alla medarbetare skall arbeta i enlighet med vårt miljöledningssystem.
  • Vi skall sträva efter en ständig förbättring av vårt miljöarbete
  • Vi skall utbilda alla anställda i miljöarbetet 

Hur vi arbetar

Express Städ Uppsala AB har ett kvalitetssystem, men vi arbetar upp till  Nordisk/Europeisk kvalitetssystem standard. Stor vikt läggs vid samordning av personal, noggranna genomgångar och fortlöpande utbildningar.

Express Städ Uppsala AB erbjuder dig att inom ramen för fastslagna arbetstimmar fritt ha möjligheten att omfördela arbetsinsatser mellan enheterna så att effektivitet uppnås även när verksamheten förändras.

Ett av de mål Express Städ Uppsala AB arbetar mot är att hjälpa dig att få en så låg förbrukningsmaterialåtgång som möjligt. Grossisters priser pressas och säkerheten mot svinn är god genom leverantörslistor med kvittering, regelbundet kontrollerad åtgång av material m.m.

Express Städ Uppsala AB använder de senaste tillgängliga maskinerna på marknaden och har det senaste inom teknik och arbetsmetoder inom respektive arbetsområden.

Vi hjälper er med städningen. Kontakta oss för offert.